Opublikowano Raport dot. Zrównoważonego Rozwoju Paroc za 2016 rok

18 kwi 2017

Paroc opublikował dzisiaj Raport dotyczący Zrównoważonego Rozwoju za 2016 rok. Obejmuje on przegląd działalności i zrównoważonego rozwoju zgodnie ze standardami raportowania Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (ang.: GRI) G4 (Core). Raport omawia gospodarczą, społeczną i środowiskową odpowiedzialność w kluczowych obszarach i przedstawia zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju w Paroc, wliczając cele i postępy.„Zapewnienie bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań w budynkach wpływa bezpośrednio na wyniki środowiskowe, poprzez wydajność energetyczną, ograniczanie odpadów i niskie emisje. Poprawia się jakość życia mieszkańców, pracowników i wspólnot, które oni tworzą. Jeżeli dołączymy do tego nasz wewnętrzny program wydajności i odpowiedzialność wobec udziałowców i pracowników, jasno widać, że Paroc łączy trzy najważniejsze zasady brane pod uwagę – wyniki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe” podsumowuje Kari Lehtinen, Dyrektor Generalny.

Raport jest dostępny w języku angielskim na stronie www.paroc.com [link]
Publikowany jest wyłącznie w formacie cyfrowym.