Paroc przedstawia nowy system izolacji PAROC PROOF dachów płaskich.

13 wrz 2017
W obliczu zmiennych uwarunkowań, jakie charakteryzują polski klimat, na znaczeniu zyskują w budownictwie rozwiązania pewne, trwałe, bezpieczne. Aby ułatwić profesjonalistom prace wykonawcze oraz zapewnić optymalną izolację termiczną dachu płaskiego, Paroc wprowadza nowy system PAROC PROOF.

System PAROC PROOF to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do warstwowej izolacji termicznej dachów płaskich – zarówno w obiektach dopiero realizowanych, jak i tych termomodernizowanych. W skład systemu wchodzą dwa rodzaje płyt z wełny kamiennej o zróżnicowanej budowie i wytrzymałości na ściskanie mechaniczne.

Warstwa spodnia

Płyta spodnia stanowi kompletną nowość w ofercie producenta. PAROC ROL 30 to niepalna, lamelowa płyta z wełny kamiennej o dobrych parametrach termicznych. Produkt służy do wykonania spodniej warstwy termoizolacyjnej. Dzięki zorientowanym pionowo włóknom oraz optymalnej wytrzymałości na ściskanie, płyty zapewniają twarde i solidne podłoże dla kolejnych warstw materiału, realizacji dalszych prac na dachu oraz jego późniejszej eksploatacji. Płyty PAROC ROL 30 dostępne są w grubości od 200 do 420 mm, co w połączeniu z przewodnością cieplną na poziomie 0,038 W/mK pozwala spełnić podwyższone wymagania energooszczędności dla dachów płaskich.

Warstwa wierzchnia

W charakterze warstwy wierzchniej izolacji, na której wykonuje się zgrzewalne oraz mocowane mechanicznie pokrycie dachowe, stosuje się płyty PAROC ROB 80. Niepalne, utrzymujące obciążenie wyroby z wełny kamiennej zostały opracowane tak, aby zapewnić trwałe, twarde i ognioodporne podłoże dla większości typów płaskich pokryć dachowych, jak również izolację warstwy nośnej w miejscach remontów.

Łatwy montaż

System PAROC PROOF pozwala na łatwe i proste wykonanie prac budowlanych i remontowych, czego efektem jest niepalna, niezawodna, energooszczędna oraz trwała konstrukcja dachu płaskiego. W systemie wszystkie warstwy izolacji powinny być układane jednocześnie, co pozwala zmniejszyć ryzyko błędów wykonawczych oraz ograniczyć możliwość przedostania się do konstrukcji dachu wilgoci pochodzącej z opadów atmosferycznych.

Pewne rozwiązanie

Dzięki naturalnej sprężystości wełny, płyty PAROC ROL 30 można układać jedną przy drugiej, bez konieczności dodatkowego uszczelniania na stykach płyt. Ze względu na stabilność wymiarową wełny kamiennej, płyty nie ulegają z kolei deformacji oraz zachowują swój kształt przez cały okres eksploatacji. Ze względu na powyższe właściwości produktów, w systemie PAROC PROOF nie dochodzi do zmian napięcia pokrycia dachowego oraz tworzenia się mostków termicznych, nawet w obliczu zmiennych warunków pogodowych.

Właściwości techniczne

  PAROC ROL 30  PAROC ROB 80 
Szerokość   200mm  1200mm
Długość  2400mm  1800mm
Grubość  200-420mm  30mm
Opakowanie  Płyty na palecie  Płyty na palecie
Klasa reakcji na ogień  A1  A1
Wytrzymałość na ściskanie SC(Y)  ≤ 30KpA  ≤80kPa CS(10)
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS  ≤ 1kg/m2  ≤1kh/m2
Długotrwała nasiąkliwość wodą WL(P)  ≤ 3kg/m2  ≤3kg/m2
Deklarowana przewodność cieplna  0,038W/mK  0,038W/mK
Czytaj więcej
Pobierz broszurę <a><a href="-/media/6EDCC6231F994092816E948B64738278.ashx">PAROC PROOF Budynki energooszczędne</a></a>