Wełna kamienna PAROC – izolacja z natury zrównoważona

Wełna kamienna to wytwór natury – wykorzystywany przez człowieka już od ponad 80 lat. W momencie erupcji wulkanu, lawa ląduje na zboczach, gdzie w wyniku działania wiatru nabiera włóknistego kształtu. Te cienkie włókienka to pierwsza wełna kamienna, jaka kiedykolwiek powstała.
Izolacje z wełny kamiennej PAROC powstają w podobny sposób: poprzez wytapianie w temperaturze 1500°C skał wulkanicznych, takich jak bazalt, gabro, anortozyt i dolomit, a następnie nadawanie im włóknistej struktury.

Przy tworzeniu przemysłowej wełny kamiennej dodaje się jeszcze niewielką ilość (2-4%) organicznego lepiszcza, które stabilizuje włókna materiału. Powietrze uwięzione w niewielkich przestrzeniach pomiędzy włóknami wełny tworzy wytrzymałą i niepalną izolację, która zapewnia doskonałe parametry termoizolacyjne. Nieruchome powietrze w produktach z wełny kamiennej stanowi 95-99% ich objętości.

Dzięki zastosowaniu naturalnego i niepalnegosurowca, nasza wełna kamienna oferuje unikalny szereg korzyści

Trwała

Efektywna energetycznie

Bezpieczna ogniowo 
Odporna na wilgoć

Bezpieczna w montażu

Wyciszająca
Aktywnie promujemy stosowanie analizy cyklu życia produktu (LCA) jako standardu w sektorze budowlanym. Wykonujemy takowe badania w odniesieniu do wszystkich naszych produktów, aby na bieżąco kontrolować i zmniejszać nasz ślad środowiskowy.

PAROC WSPIERA UNIĘ EUROPEJSKĄ W REALIZACJI JEJCELÓW I ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Certyifkat BES 6001

Paroc otrzymał certyfikat BES 6001”Odpowiedzialne Pozyskiwanie” dla materiałów budowlanych, przyznawany przez zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii organizację badawczą BRE (Building Research Establishment). Certyfikatem objęte zostały wszystkie zakłady produkujące izolacje termiczne Paroc w Europie. Paroc jest pierwszym producentem wełny kamiennej uhonorowanym certyfikatem BES 6001, uzyskawszy ocenę „Dobry” potwierdzającą odpowiedzialne pozyskiwanie surowców.

Certyfikat ISO 14001

Paroc otrzymał certyfikat ISO 14001. Dokument ten potwierdza, że nasza firma przykłada wagę do kwestii związanych z ochroną środowiska, takich jak emisje do atmosfery, odpowiedzialne zarządzanie odpadami, wykorzystanie surowców naturalnych oraz efektywność energetyczna, a także nieustannie udoskonala swoje działania w wymienionych obszarach.