Akcesoria do Fasad Wentylowanych

PAROC XST 040 Image

PAROC XST 040 (Cortex b taśma)

Taśma PAROC XST 040 Cortex b jest jednostronnie czarna, odpowiednia do zewnętrznego uszczelnienia połączeń płyt wiatroizolacyjnych. Powierzchnia musi być stabilna i sucha, czysta od olejów, kurzu i innych nieczystości. Rekomendujemy używanie tej taśmy razem z PAROC Cortex b i PAROC Cortex One b.

PAROC XST 041 Image

PAROC XST 041 (Cortex b taśma narożnikowa)

Taśma narożnikowa PAROC XST 041 Cortex b jest przeznaczona do uszczelniania połączeń izolacji wiatrochronnej na narożach ścian budynków oraz stref przyokiennych. Powierzchnia musi być stabilna i czysta, wolna od plam olejowych i kurzu. Rekomendujemy stosowanie tej taśmy razem z PAROC Cortex b i PAROC Cortex One b.