PAROC XST 040

Cortex b taśma

PAROC XST 040
Taśma PAROC XST 040 Cortex b jest jednostronnie czarna, odpowiednia do zewnętrznego uszczelnienia połączeń płyt wiatroizolacyjnych. Powierzchnia musi być stabilna i sucha, czysta od olejów, kurzu i innych nieczystości. Rekomendujemy używanie tej taśmy razem z PAROC Cortex b i PAROC Cortex One b.

Karta produktu

 
Zaktualizowano 23 wrz 2014

Grubość
0,68 mm bez warstwy ochronnej
Szerokość
60 mm
Długość
25 m

Właściwości ogniochronne

Inne właściwości ogniowe
WŁAŚCIWOŚĆWartośćZgodnie z
PalnośćPalna EN ISO 1182

Grubość
0,68 mm bez warstwy ochronnej
Szerokość
60 mm
Długość
25 m

Właściwości ogniochronne

Inne właściwości ogniowe
WŁAŚCIWOŚĆWartośćZgodnie z
PalnośćPalna EN ISO 1182

Grubość
0,68 mm bez warstwy ochronnej
Szerokość
60 mm
Długość
25 m

Właściwości ogniochronne

Inne właściwości ogniowe
WŁAŚCIWOŚĆWartośćZgodnie z
PalnośćPalna EN ISO 1182