Płyty do zastosowań przemysłowych

PAROC Pro Slab 100Image

PAROC Pro Slab 100

PAROC Pro Slab 100 to niepalna płyta na bazie wełny kamiennej do izolacji termicznej powierzchni płaskich w urządzeniach przemysłowych oraz zbiorników.

PAROC Pro Slab 120Image

PAROC Pro Slab 120

PAROC Pro Slab 120 to niepalna płyta z wełny kamiennej do izolacji termicznej powierzchni płaskich w urządzeniach przemysłowych oraz zbiorników.

PAROC Pro Slab 150Image

PAROC Pro Slab 150

PAROC Pro Slab 150 to niepalna płyta z wełny kamiennej do izolacji termicznej powierzchni płaskich w urządzeniach przemysłowych oraz zbiorników.

PAROC Slab 160Image

PAROC Slab 160

PAROC Slab 160 to niepalna płyta z wełny kamiennej do izolacji termicznej powierzchni płaskich w urządzeniach przemysłowych oraz zbiorników.


PAROC Pro Slab 60Image

PAROC Pro Slab 60

PAROC Pro Slab 60 to płyta z wełny kamiennej, przeznaczona do izolacji termicznej i akustycznej powierzchni płaskich, ścian dużych zbiorników niskotemperaturowych, dużych kotłów energetycznych, kanałów spalin, instalacji odsiarczania spalin oraz jakowypełnienie blaszanych kasetonów.


PAROC Pro Slab 80Image

PAROC Pro Slab 80

PAROC Pro Slab 80 to niepalna płyta z wełny kamiennej do izolacji termicznej powierzchni płaskich w urządzeniach przemysłowych oraz zbiornikach.