Paroc Air to proste i bezpieczne rozwiązanie dla konstruowania suchych dachów płaskich. PAROC Air utrzymuje konstrukcję dachu suchą, bez potrzeby stosowania jakichkolwiek systemów mechanicznych. Podstawą tego prostego, ale skutecznego rozwiązania jest wykorzystanie naturalnego ciśnienia powietrza.
 
Skuteczna izolacja dachowa składa się z trzech lub czterech warstw izolacyjnych. Najniższa warstwa izolacji tworzy jednolitą podstawę dla paroizolacji. Paroizolacja zapobiega przedostawaniu się wilgotnego powietrza do warstwy izolacyjnej. Dzięki ciągłej warstwie z wełny mineralnej, bariera pary wodnej (paroizolacja) pozostaje nienaruszona nawet podczas niewielkich ruchów strukturalnych.  

Górna część środkowej warstwy izolacyjnej ma szereg rowków, które tworzą sieć kanalików wentylacyjnych. Porowata wełna mineralna o wysokiej przepuszczalności pary wodnej nie absorbuje wilgoci do izolacji, ale pozwala, aby wilgoć przechodziła do rowków wentylacyjnych, gdzie jest odprowadzana z konstrukcji przez kominki wentylacyjne.  

Na górze płyty rowkowanej znajduje się cienki i sztywny arkusz z wełny mineralnej. Pokrywa on kanaliki wentylacyjne i jest odporny na obciążenia powodowane ruchem osób wykonujących prace montażowe i konserwacyjne.

 
 
Poniżej przedstawiono kilka przykładów skutecznych rozwiązań izolacyjnych dla dachów, np Paroc Air, jednowarstwowy system izolacyjnydwuwarstwowy system izolacyjny i dom pasywny.
 

PAROC Air

Dach płaski, blacha
 • Membrana dachowa
 • Łączniki mechaniczne
 • PAROC ROB 60
 • PAROC ROS 30g 
 • Paroizolacja
 • PAROC ROS 30
 • Konstrukcja nośna
 Rozwiązanie izolacyjne z wartością U 
 PAROC ROB 60 20 mm   20 mm
 PAROC ROS 30g 180 mm
 PAROC ROS 30 140 mm 130 mm
 PAROC ROS 50 50 mm 50 mm
 wartość U, W/m2K 0.09 0.14

 

Paroc oferuje również rozwiązania dla dachów płaskich bez rowków wentylacyjnych:  

Jednowarstwowy system izolacyjny 

Jednowarstwowy system izolacyjny można zastosować w konstrukcjach o grubości izolacji mniejszej lub równej 180 mm.Pokrycie dachowe jest montowane bezpośrednio na izolacji. Przymocować płyty izolacyjne do pokrycia za pomocą łączników mechanicznych. Należy zawsze instalować membranę paroizolacyjną pod warstwą izolacji, bez względu na rodzaj konstrukcji nośnej.

By uzyskać więcej informacji na temat systemu FM 4470 oraz komponentów, jakie należy zastosować, polecamy odwiedzić stronę www.roofnav.com, gdzie znajduje się narzędzie do obliczania zatwierdzonych certyfikatem FM 4470 rozwiązań dachowych.


 • Pokrycie dachowe
 • Łączniki mechaniczne
 • PAROC ROS 60 lub 70
 • Folia paroizolacyjna
 • Konstrukcja nośna: blacha falista lub inna 
 

Dwuwarstwowy system izolacyjny 

Dwuwarstwowy system izolacyjny składa się z grubszej warstwy izolacyjnej z cienką sztywną płytą dachową na górze. Grubość głównej warstwy izolacyjnej wynosi od 50 do 200 mm, a płyty wierzchniej od 20 do 50 mm. Górna płyta rozkłada obciążenie. Przewagą dwuwarstwowego systemu izolacyjnego nad jednowarstwowym systemem jest udoskonalona wydajność energetyczna. Dwuwarstwowy system izolacyjny nie ma łączeń płyt przechodzących przez całą warstwę izolacji (brak mostków termicznych).

By uzyskać więcej informacji na temat systemu FM 4470 oraz komponentów, jakie należy zastosować, polecamy odwiedzić stronę www.roofnav.com, gdzie znajduje się narzędzie do obliczania zatwierdzonych certyfikatem FM 4470 rozwiązań dachowych


 • Pokrycie dachowe
 • Łączniki mechaniczne
 • PAROC ROS 60, 70 lub PAROC ROB 80  
 • PAROC ROS 40
 • Folia paroizolacyjna
 • Konstrukcja nośna: np. blacha falista  
 

Domy pasywne

Izolacja domu pasywnego wymaga zastosowania do pięciu warstw izolacji. Rozwiązanie to jest użyteczne, przy jednoczesnym zastosowaniu izolacji wentylowanych PAROC, w których górna warstwa pośrednia ma powierzchnię rowkowaną. Zalecamy dachy z izolacją wentylowaną jako najlepsze rozwiązanie, ponieważ zapewniają one dodatkowe bezpieczeństwo budynku.

Dach płaski, dom pasywny
 • Membrana dachowa
 • Łączniki mechaniczne
 • PAROC ROB 60 (d1)
 • PAROC ROS 30g (d2)
 • PAROC ROS 30 (d3 + d4)
 • Paroizolacja
 • ROS 50 (d5)
 • Blacha nośna


    Blok mieszkalny  
Zalecana wartość U   W/m2K  0.06 - 0.09
 d1  mm  20
 d2  mm  110
 d3 + d4  mm  180 + 180
 d5  mm  50
 Całkowita grubość izolacji  mm   540

Uwaga:
Według definicji domu pasywnego określonej przez Instytut Budownictwa Pasywnego, roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie, chłodzenie i energię pierwotną nie powinno przekraczać pewnych wartości. Mimo, że dobra izolacja termiczna odgrywa ważną rolę w osiągnięciu standardu domu pasywnego, to sama nie jest w stanie zapewnić pełnej zgodności ze standardem tego domu. Wymagania dotyczące innych elementów budowlanych i urządzeń mogą zostać określone dzięki użyciu różnych narzędzi obliczeniowych, takich jak Pakiet Planowania Domu Pasywnego (PHPP), dostępnych na www.passiv.de.