Poniżej przedstawiono kilka przykładów efektywnie energetycznych rozwiązań izolacyjnych dachów krokwiowych, wykonanych za pomocą płyt izolacyjnych zainstalowanych między krokwiami i z izolacją dodatkową między łatami poprzecznymi poszycia wewnętrznego. Poniżej tych standardowych rozwiązań można znaleźć przykład rozwiązania dla domów pasywnych. 

Upewnić się, że istnieje odpowiednia szczelina wentylacyjna między izolacją a zewnętrznym pokryciem dachu oraz że osłona wiatroizolacyjna jest szczelna.

 

A) Płyty izolacyjne między krokwiami 

Dach krokwiowy 8
 • Zewnętrzne pokrycie dachowe 
 • Łaty podłużne / min 50 mm szczelina wentylacyjna 
 • Wiatroizolacja (Folia lub PAROC WAS 25t) 
 • Drewniane krokwie / PAROC UNS 37z 
 • Folia paroizolacyjna 
 • Łaty poprzeczne 
 • Pokrycie wewnętrzne 

Rozwiązanie izolacyjne ze współczynnikiem U 
 PAROC WAS 25t (krokwie) 40 mm   40 mm 50 mm   40 mm 50 mm 

30 mm 

 PAROC UNS 37z (krokwie) 200 mm 220 mm 250 mm  350 mm  350 mm  370 mm
współczynnik U, W/m2K 0.15 0.14 0.12  0.10  0.09  0.09

B) Izolacja z płytami w podbiciu podkrokwiowym

Szerokość krokwi drewnianych ogranicza użycie grubszych płyt izolacyjnych. Stosując dodatkowe podbicie wewnętrzne  pod krokwiami możemy zwiększyć grubość izolacji. 

 

Dach krokwiowy 3

 

 • Zewnętrzne pokrycie dachowe 
 • Łaty podłużne / min 50 mm szczelina wentylacyjna 
 • PAROC WAS 25t
 • Drewniane krokwie / PAROC UNS 37z 
 • Folia paroizolacyjna 
 • Łaty poprzeczne / PAROC UNS 37z 
 • Pokrycie wewnętrzne 

 

 Rozwiązanie izolacyjne ze współczynnikiem U

PAROC UNS 37z (podbicie)

50 mm  

50 mm

50 mm 

50 mm

50 mm 

PAROC UNS 37z (krokwie)

200 mm

220 mm

250 mm

 350 mm

380 mm

współczynnik U, W/m2K

0.13

0.12

0.11

0.09

 0.08Domy pasywne

Aby spełnić wymagania domu pasywnego należy zwiększyć grubość izolacji (i szerokość krokwi) i zastosować dodatkowe podbicie pod krokwiami (patrz niżej). Wewnętrzna folia paroizolacyjna musi być szczelnie zainstalowana. Szczególnie ważna dla funkcjonowania dachu jest prawidłowej grubości szczelina wentylacyjna.


Dach skośny, dom pasywny
 • Zewnętrzne pokrycie dachowe 
 • Łaty poprzeczne pod pokryciem 
 • 50mm szczelina wentylacyjna + łaty podłużne 
 • PAROC WAS 25t (d1)
 • Drewniane krokwie / PAROC UNS 37z or UNS 34 (d2 + d3 + d4)
 • Folia paroizolacyja (złącza uszczelnione taśmą )
 • Łaty poprzeczne + PAROC UNS 37z or UNS 34(d5)
 • Pokrycie wewnętrzne 

 

Domy jednorodzinne 

Zalecana wartość współczynnika przenikania ciepła, U  

W/m2K

0.06 - 0.09

d1

mm

30

d2 + d3+ d4

mm

375 - 600

d5

mm

50

Całkowita grubość izolacji

mm 

455 - 680

 

Można także zaizolować dach z belkami krokwiowymi wełną wdmuchiwaną. (Uwaga: Instalacja wełny wdmuchiwanej musi być przeprowadzana przez specjalnych wykonawców. Skontaktuj się z Paroc aby uzyskać listę zatwierdzonych wykonawców). Wiatroizolacja powinna być szczelna i wystarczająco sztywna, aby wytrzymać ciśnienie generowane w procesie instalacji wełny wdmuchiwanej. Niezbędna jest funkcjonalna szczelina wentylacyjna pomiędzy izolacją a dachem zewnętrznym.


Dach skośny, dom pasywny BLT
 • Pokrycie zewnętrzne dachu 
 • Łaty poprzeczne pod pokryciem 
 • 50mm szczelina wentylacyjna + łaty podłużne 
 • Bariera wiatroizolacyjna 
 • Belki krokwiowe / PAROC BLT 9 (d1)
 • Folia paroizolacyjna (złącza uszczelnione taśmą)
 • Łaty poprzeczne + PAROC UNS 37z or UNS 34 (d2)
 • Pokrycie wewnętrzne 

 

Domy jednorodzinne

Zalecana wartość współczynnika przenikania ciepła, U  

 W/m2K

 0.06 - 0.09

 d1

mm

500 - 600

 d2

mm

50

 Całkowita grubość izolacji

mm 

550 - 650


Uwaga:
Według definicji domu pasywnego określonej przez Instytut Budownictwa Pasywnego, roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie, chłodzenie i energię pierwotną nie powinno przekraczać pewnych wartości. Mimo, że dobra izolacja termiczna odgrywa ważną rolę w osiągnięciu standardu domu pasywnego, to sama nie jest w stanie zapewnić pełnej zgodności ze standardem tego domu. Wymagania dotyczące innych elementów budowlanych i urządzeń mogą zostać określone dzięki użyciu różnych narzędzi obliczeniowych, takich jak Pakiet Planowania Domu Pasywnego (PHPP), dostępnych na www.passiv.de.