Poniżej przedstawiono kilka przykładów skutecznych rozwiązań izolacyjnych dachów skośnych, wykonanych z płyt, wełny wdmuchiwanej oraz z płyt i wełny wdmuchiwanej. Poniżej standardowych konstrukcji można znaleźć rozwiązania dla domów pasywnych.

 

A) Ocieplenie płytami

W zimnych poddaszach nieużytkowych, duża przestrzeń między stropem i zewnętrzną konstrukcją dachu pozwala na zainstalowanie energooszczędnej warstwy izolacyjnej. Można zainstalować dwie lub więcej warstw płyt izolacyjnych bez szczelin lub pęknięć między sąsiednimi komponentami. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma potrzeby instalacji  osłony wiatroizolacyjnej na wierzchu płyt, ponieważ przepływ powietrza jest tak mały, że wymuszona konwekcja nie wpływa na wydajność energetyczną izolacji.

Należy zapewnić równomierną wentylację spod okapów dachu szczelinami wentylacyjnymi o szerokości co najmniej 50 mm. 

Attic, flexible
 • Pokrycie dachu 
 • Rozdzielacz powietrzny 
 • Wiązary dachowe / PAROC UNS 
 • Folia paroizolacyjna
 • Łaty poprzeczne
 • Pokrycie wewnętrzne

 Rozwiązanie izolacyjne z wartością U
 PAROC UNS 37z 
(warstwy jednorodne)
400 mm   275 mm 150 mm 
 PAROC UNS 37z (między profilami) 100 mm 100 mm 100 mm
Współczynnik U,  W/m2K 0.07 0.10 0.14

 

B) Ocieplenie granulowaną wełną wdmuchiwaną 

Wełna wdmuchiwana jest skuteczną, alternatywną metodą izolacji dachów. Jej montaż wymaga użycia agregatu do wdmuchiwania. Tylko specjalnie przeszkoleni wykonawcy powinni przeprowadzać jej instalację. Wełna wdmuchiwana może być transportowana przewodami tłoczącymi nawet na wysokość do 40 m n.p.t.

Rozdzielacz powietrzny zapewnia odpowiednią wentylację w zimnym poddaszu nieużytkowym oraz jednocześnie uszczelnia połączenie między ścianą zewnętrzną a konstrukcją dachową.

Attic, BLT 5
 • Pokrycie dachu 
 • Rozdzielacz powietrzny 
 • Wiązary dachowe / PAROC BLT
 • Folia paroizolacyjna 
 • Łaty poprzeczne 
 • Pokrycie wewnętrzne 
 
 
 Rozwiązanie izolacyjne z wartością U 
 PAROC BLT 9 
(warstwa jednorodna)
520 mm   320 mm 170 mm 
 PAROC BLT 9 (między profilami) 100 mm 100 mm 100 mm
Współczynnik U, W/m2K 0.06 0.09 0.14

C) Ocieplenie płytami i wełną wdmuchiwaną 

Należy zastosować płyty i wełnę wdmuchiwaną aby stworzyć podwójną warstwę izolacyjną. Wytrzymałe płyty z wełny kamiennej PAROC UNS 37 stanowią solidną podstawę dla połączenia z wełną wdmuchiwaną, która ściśle przylega do konstrukcji dachu skośnego. Płyty PAROC UNS 37z zapewniają izolację na etapie budowy, a gdy prace dachowe są zakończone, wykonawcy autoryzowani przez Paroc mogą zainstalować wełnę wdmuchiwaną na powierzchni tych płyt. 

 

Pitched roof with slabs and blowing wool
 • Pokrycie dachu 
 • Rozdzielacz powietrza 
 • Wiązary dachowe / PAROC UNS + PAROC BLT
 • Folia paroizolacyjna 
 • Łaty poprzeczne 
 • Pokrycie wewnętrzne 
 
 
 Rozwiązanie izolacyjne z wartością U 
 PAROC BLT 9 
(warstwa jednorodna)
510 mm   310 mm 160 mm 
 PAROC UNS 37z (między profilami) 100 mm 100 mm 100 mm
Współczynnik U, W/m2K 0.06 0.09 0.14


Domy pasywne

Dachy domów pasywnych są podobne do dachów domów standardowych – warstwa izolacji jest tylko nieco grubsza. Wybierz wiązary dachowe, które pozwalają na montaż izolacji o wymaganej grubości. Ponadto, nieco wyższe podparcie wiązarów dachowych wizualnie powiększa wygląd elewacji.  

Attic, flexible, passive house
 • Pokrycie dachu 
 • Rozdzielacz powietrza 
 • PAROC UNS 34 (d1)
 • Wiązary dachowe / PAROC UNS 34 (d2)
 • Paroizolacja (złącza zabezpieczone taśmą)
 • Między łatami poprzecznymi / PAROC UNS 34 (d3)
 • Pokrycie wewnętrzne 


  Blok mieszkalny  
Zalecana wartość współczynnika U    W/m2K  0.06 - 0.09
 d1  mm  300 - 475
 d2  mm  100
 d3  mm  50
 Całkowita grubość izolacji  mm   450 - 625

Rozwiązanie przedstawione poniżej wykorzystuje zarówno płyty PAROC UNS 34, jak i wełnę wdmuchiwaną:


Attic, flexible BLT, passive house 2 
 • Pokrycie dachu 
 • Rozdzielacz powietrza 
 • Izolacja cieplna: PAROC BLT 9 (d1)
 • Wiązary dachowe / PAROC UNS 34 (d2)
 • Folia paroizolacyjna (złącza zabezpieczone taśmą)
 • Między łatami poprzecznymi / PAROC UNS 34 (d3)
 • Pokrycie wewnętrzne 
 
  Block of flats  
Recommended U value   W/m2K  0.06 - 0.09
 d1  mm  375 - 600
 d2  mm  100
 d3  mm  50
 Total insulation thickness  mm   525 - 750


Trzecią możliwością jest wykorzystanie głównie wełny wdmuchiwanej. Zwykle jest to najszybszy sposób na zaizolowanie poddasza.

Attic, flexible + BLT, passive house
 • Pokrycie dachu 
 • Rozdzielacz powietrza 
 • Wiązary dachowe / PAROC BLT 9 (d1)
 • Folia paroizolacyjna (złącza zabezpieczone taśmą)
 • Między łatami poprzecznymi / PAROC UNS 34 (d2)
 • Pokrycie wewnętrzne 

  Blok mieszkalny  
Zalecana wartość współczynnika U    W/m2K  0.06 - 0.09
 d1  mm  500 - 750
 d2  mm  50
 Całkowita grubość izolacji  mm   550 - 800

Uwaga:
Według definicji domu pasywnego określonej przez Instytut Budownictwa Pasywnego, roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie, chłodzenie i energię pierwotną nie powinno przekraczać pewnych wartości. Mimo, że dobra izolacja termiczna odgrywa ważną rolę w osiągnięciu standardu domu pasywnego, to sama nie jest w stanie zapewnić pełnej zgodności ze standardem tego domu. Wymagania dotyczące innych elementów budowlanych i urządzeń mogą zostać określone dzięki użyciu różnych narzędzi obliczeniowych, takich jak Pakiet Planowania Domu Pasywnego (PHPP), dostępnych na www.passiv.de.