Konstrukcje szkieletowe

  • 13mm - płyta gipsowo-kartonowa
  • 50mm - profile drewniane 50 x 50mm, w odstępie co 600 mm/  PAROC Solid
  • Folia paroizolacyjna 
  • 130mm - Rama drewniana  50 x 130mm,  co 600 mm / Izolacja termiczna  130mm  PAROC Solid  lub  PAROC Ultra
  • 30mm Izolacja przeciwwiatrowa:  PAROC Cortex(b)/ WAS 25t(tb), łączenia uszczelnione taśmą  PAROC XST 020  i  naroża taśmą PAROC XST 021
  • Szczelina wentylacyjna 22mm  + łata pionowa  22 x 100mm, co 600 mm
  • Okładziny drewniane

Produkty termoizolacyjne:

PAROC Solid: nadaje się do wszystkich konstrukcji szkieletowych ścian zewnętrznych
PAROC Ultra (Ultra Plus): płyty nadają się do wszystkich konstrukcji szkieletowych ścian zewnętrznych a także do konstrukcji w których wymagana jest gęstość   ≥ 30 kg/m3

Produkty do izolacji przeciwwiatrowej:

Cortex b: płyta 30mm grubości z powłoką wiatroizolacyjną (b- powłoka w kolorze czarnym),lambda 0,033 W/mK 
PAROC WAS 25t(tb): płyta 30 i 50mm grubości, chroniąca przed silnym wiatrem,  lambda 0,033 W/mK

Rysunki CAD
 
Drewnianą ścianę szkieletową można zbudować na kilka różnych sposobów. Dlatego też np. wartości odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej dla konstrukcji drewnianych są zwykle obliczane np. zgodnie z Eurokodem 5.

Projektując drewnianą konstrukcję ściany szkieletowej należy wziąć pod uwagę kilka różnych aspektów, które mają wpływ na właściwości ogniowe, termiczne i wilgotnościowe ściany:

Wewnętrzna struktura ściany:

Płyty budowlane (g-k, OSB) instalowane na wewnętrznej powierzchni konstrukcji często chronią drewniany szkielet budynku przed ogniem i poprawiają izolację akustyczną konstrukcji. Obliczenia ochrony ogniowej można wykonać zgodnie z Eurokodem 5.

Szczelna warstwa powietrzno-paroizolacyjna ma kluczowe znaczenie dla ochrony przed wilgocią drewnianej konstrukcji, ponieważ zapobiega przenikaniu wilgotnego powietrza w głąb przegrody. Wyzwaniem w projektowaniu jest zapewnienie ciągłości warstwy paroizolacyjnej, szczególnie na styku łączeń i przepustów instalacyjnych. Wszystkie miejsca otworów instalacyjnych  muszą być starannie uszczelnione. Wszystkie przewody i kable są zawsze instalowane po wewnętrznej stronie bariery paroizolacyjnej. Wewnętrzna konstrukcja, oparta na profilach drewnianych, działa jako ochrona paroizolacyjna i jako przestrzeń montażowa okablowania. Izolacja termiczna zainstalowana  pomiędzy słupkami drewnianymi zwiększa czas odporności ogniowej konstrukcji a także izolacyjność akustyczną.

Struktura szkieletu:

Drewniana konstrukcja szkieletowa jest projektowana zgodnie z obciążeniami oraz potrzebami w zakresie efektywności energetycznej. Wełna skalna Paroc jest łatwa do zainstalowania między drewnianymi profilami szkieletu, ponieważ elastyczne płyty z wełny skalnej utrzymują się między profilami bez pomocy łączników. W razie pożaru wełna skalna chroni drewniany szkielet przed jego zwęgleniem. Jest prawdą, że wełna skalna jest jedyną izolacją, która może być  stosowana  w projektowaniu ogniowym konstrukcji drewnianych jako czynnik poprawiający odporność ogniową. Według prób i obliczeń ogniowych najczęściej stosowane szkieletowe drewniane konstrukcje ścienne izolowane wełną skalną Paroc osiągają klasę odporności ogniowej EI 60 (przegrody lub nienośne ściany zewnętrzne) lub REI 60 (nośne ściany zewnętrzne).

Konstrukcja ściany zewnętrznej:

Izolacja przeciwwiatrowa zainstalowana na zewnętrznej powierzchni szkieletu chroni zarówno drewnianą ramę jak i warstwę termoizolacyjną przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Gdy szkielet jest izolowany od zewnątrz jednolitą warstwą izolacji chroniącej przed wiatrem,  drewniane, zimne mostki termiczne, przechodzące przez warstwę izolacyjną są przerwane a temperatura konstrukcji szkieletu znacznie wzrasta, poprawiając jego bezpieczeństwo wilgotnościowe. Zalecana grubość warstwy izolacji przeciwwiatrowej wynosi (30 - 70 mm).

Paroprzepuszczalna płyta izolacyjna i jej powłoka nie stanowi bariery dla wysychania wilgoci pochodzącej z wnętrza budynku. Wiatroizolacyjność przegród zewnętrznych budynku jest dodatkowo zapewniona przez uszczelnienie połączeń  i miejsc cięć izolacji specjalnymi taśmami Paroc. W razie potrzeby można zastosować warstwę płyty usztywniającej między izolacją ramy okiennej a szkieletem drewnianym. 

Produkty izolacyjne PAROC do ochrony przed wiatrem mogą być stosowane jako osłona ochronna drewnianego szkieletu przed ogniem zewnętrznym. Produkty te zapewniają ochronę przeciwpożarową szkieletu przed jego zwęgleniem przez 10-30minut. Mocowanie osłony ochronnej odbywa się zgodnie z oddzielnymi instrukcjami.

Klasyfikacja ognioodporności drewnianego szkieletu przy zastosowaniu osłonowych płyt wiatrochronnych:

     
 PAROC Cortex i PAROC WAS 35 50 mm K230 (30 min)
 PAROC WAS 25 30 mm K210 (10 min)
W drewnianej, zewnętrznej ścianie szkieletowej, pod okładziną elewacyjną musi zawsze znajdować się szczelina wentylacyjna. Zastosowanie okładziny drewnianej na elewacji może wymagać instalacji przeciwogniowych barier w szczelinie wentylacyjnej. Jest to ważna rzecz, o której należy pamiętać przy wymiarowaniu szczelin wentylacyjnych i wyborze  izolacji chroniącej  przed wiatrem. Zalecamy stosowanie produktów PAROC Cortex  jako barier przeciwogniowych, które zapobiegają zwiększaniu lokalnych konwekcji powietrza w szczelinie wentylacyjnej. Szczelna powłoka produktu Cortex skutecznie zapobiega przedostawaniu się powietrza do izolacji.

 

Wartości U dla różnych grubości izolacji:

 Grubość izolacji mm mm mm mm mm mm mm mm
 PAROC Solid (pionowe profile)    50 50     50 50 50
 PAROC Solid (szkielet drewniany) lub  100 100 130 170   170 170 200
 PAROC Ultra (szkielet drewniany)          150      
 PAROC Cortex(b)  30   30 30 50   50  
 PAROC WAS 25(tb)    30       30   50
 Wartość U,W/m2K  0,25 0,19 0,17 0,17 0,16 0,14  0,13  0,12

Parametry obliczeniowe (zgodnie z EN 6946):
Paroizolacja λU = 0,33 W/mK, d = 0,25 mm R = 0,001 m2K/W
Płyta gipsowo-kartonowa λU = 0,23 W/mK, d = 13 mm R = 0,06 m2K/W 
PAROC Solid: λU = 0.037 W/mK
PAROC Ultra: λU = 0.035 W/mK
PAROC Cortex(b): λU = 0.033 W/mK
PAROC WAS 25(tb): λU = 0.033 W/mK
Szkielet drewniany:  λU = 0,12 W/mK
Drewniana rama / profile: 50x50-200mm, co 600mm
Opory powierzchniowe: Rsi + Rse = 0,26 m2K/W 
Korekty współczynnika przenikania ciepła stosowane w obliczeniach:

  • Szkielet drewniany: 50 x 50/150/175/200mm, co 600mm
  • ΔUf =    Korekta dla łączników mechanicznych < 3% = 0, nie wymaga korekty
  • ΔUg  = Korekta dla porowatości powietrznych = ΔU'': Poziom 0 = 0, nie jest wymagana korekta