Typowe stropy drewniane o słabej izolacji akustycznej

Najprostszym sposobem na poprawę izolacji akustycznej w starych podłogach drewnianych jest usunięcie wszelkich starych materiałów podłogowych z legarów nośnych podłogi. W zależności od stanu starej izolacji, może być pozostawiona w stanie nienaruszonym lub usunięta i zastąpiona przez rozwiązania PAROC UNS 37z. Aby stworzyć solidną konstrukcję dla warstwy dźwiękochłonnej redukującej dźwięk kroków, należy zamontować nową podłogową płytę wiórową lub deskowanie łączone na pióro i wpust na starych legarach. Ułożyć  izolację akustyczną na górze nowej płyty wsporczej. Górną warstwę izolacji akustycznej należy zaprojektować tak aby uwzględnić np. ogrzewanie podłogowe.


 

W razie potrzeby należy zwiększyć izolacyjność akustyczną poprzez zamocowanie płyt gipsowo-kartonowych do elastycznego systemu profili montowanego na suficie na piętrze poniżej
Timber-framed intermediate floor, renovation

Nowa konstrukcja:

  • wykończenie podłogi, parkiet twardy lub deski podłogowe
  • płyta wiórowa lub 2 warstwy płyt gipsowo-kartonowe
  • Izolacja akustyczna: PAROC SSB 1
  • płyta wiórowa 

Stara konstrukcja:

  • Legary drewniane ze starą izolacją
  • Stara konstrukcja sufitu

 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią dotyczącą izolacji stropów międzykondygnacyjnych w nowych budynkach.