Hydrofobizowana wełna mineralna PAROC jest idealnym materiałem przeznaczonym do izolacji termicznej stropów fundamentowych. Dla obciążeń do 20 kPa (co jest równoważne obciążeniu o wadze 2000 kg), należy stosować gruntową płytę izolacyjną PAROC GRS 20.

 

Ground floor 2
 • Okładziny podłogowe 
 • Deska podłogowa
 • Izolacja akustyczna: PAROC SSB 1
 • Paroizolacja: folia z tworzywa sztucznego
 • Konstrukcja nośna: Betonowy strop fundamentowy
 • Izolacja termiczna: PAROC GRS 20
 • Warstwa drenażowa: żwir                       

Konstrukcja domu pasywnego:

Ground floor, passive house

 • Okładziny podłogowe
 • Izolacja akustyczna: PAROC SSB 1
 • Paroizolacja ułożona co najmniej 500mm pod strop fundamentowy
 • Betonowy strop fundamentowy
 • PAROC GRS 20 (d2 = obszar krawędzi; d3 = obszar centralny)
 • Żwir
  Blok mieszkalny
Zalecana wartość współczynnika przenikania ciepła U W/m2K  ≤0.08 - 0.10
d1 mm  25
d2 / d3 mm  330 - 400 / 250 - 350
Całkowita grubość izolacji mm   355 - 425 / 275 - 375

Uwaga:
Według definicji domu pasywnego określonej przez Instytut Budownictwa Pasywnego, roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie, chłodzenie i energię pierwotną nie powinno przekraczać pewnych wartości. Mimo, że dobra izolacja termiczna odgrywa ważną rolę w osiągnięciu standardu domu pasywnego, to sama nie jest w stanie zapewnić pełnej zgodności ze standardem tego domu. Wymagania dotyczące innych elementów budowlanych i urządzeń mogą zostać określone dzięki użyciu różnych narzędzi obliczeniowych, takich jak Pakiet Planowania Domu Pasywnego (PHPP), dostępnych na www.passiv.de.