A) Usunięcie izolacji z trocin

Trociny w starych strukturach ściennych mają dość słabą zdolność izolacji termicznej przy niezwykle wysokim ryzyku zapalenia.. Jeśli konieczna jest poprawa efektywności termicznej w ścianie zewnętrznej, należy wymienić izolację z trocin na izolację z wełny mineralnej PAROC. Jej efektywność termoizolacyjna jest dwukrotnie wyższa niż izolacji z trocin. Izolację należy wymieniać w tym samym czasie, gdy odnawiana jest okładzina elewacyjna zewnętrzna. Dzięki wymianie starej nieefektywnej izolacji na bardziej efektywną, zmaksymalizowana zostaje efektywność energetyczna ściany przy minimalnym tylko przyroście grubości struktury.

Ventilated timber frame wall, renovation
 • Okładzina z drewna
 • Szczelina wentylacyjna
 • Płyta wiatroizolacyjna np. PAROC WAB 10t
 • Izolacja termiczna: stare trociny zastąpione izolacją z wełny mineralnej PAROC UNS 37z lub UNS 34
 • Deskowanie
 • Paroizolacja 
 • Powierzchnia wewnętrzna

 


B) Dodatkowa izolacja od wewnątrz, szkieletowej ściany trocinowej

Jeśli potrzebna jest poprawa efektywności energetycznej starej konstrukcji ściany, ale stara okładzina z drewna jest w dobrym stanie, należy zainstalować dodatkową izolację po wewnętrznej stronie ściany. Jednocześnie można zmodernizować wygląd ścian wewnętrznych pomieszczeniach.

Ventilated timber frame wall with internal insulation

Nowa konstrukcja:

 • Powierzchnia wewnętrzna
 • Paroizolacja
 • Szkielet drewniany/ PAROC UNS 37z

Stara struktura:

 • Deskowanie
 • Papier okładzinowy
 • Ściana o drewnianej konstrukcji szkieletowej izolowana trocinami
 • Deskowanie
 • Szczelina wentylacyjna
 • Elewacja z drewna

 


C)Dodatkowa izolacja od zewnątrz, szkieletowej ściany trocinowej

Najczęstszym stosowanym sposobem na wykonanie dodatkowej izolacji do istniejącej starej z trocin, jest uzupełnienie o dodatkową warstwę termoizolacji od zewnętrznej strony ściany szkieletowej. Zawsze należy instalować izolację dodatkową podczas remontu lub wymiany okładziny zewnętrznej.  Należy pamiętać, że wówczas łatwo jest zamontować dodatkową izolację fundamentów.

Saw dust insulated wall, additional external insulation

Nowa konstrukcja

 • Okładzina z drewna
 • Szczelina wentylacyjna
 • Płyta wiatroizolacyjna np PAROC WAB 10t
 • Szkielet drewniany/ PAROC UNS 37z

Stara struktura

 • Deskowanie
 • Papier okładzinowy
 • Izolacja z trocin
 • Deskowanie
 • Paroizolacja
 • Powierzchnia wewnętrzna