Od wewnątrz należy usunąć stare poszycie wraz z paroizolacją z istniejącej konstrukcji ściennej. Wszelkie szczeliny i otwory należy uszczelnić. Zamontować nowy szkielet drewniany oraz płyty izolacyjne między jego profilami. Zainstalować nową folię paroizolacyjną, wzmacniającą szczelność powietrzną ściany. 
UWAGA! Przed dodaniem nowej warstwy izolacyjnej, usunąć ze ściany biegnące po wierzchu przewody elektryczne i gniazdka, jak również instalacje rurowe. 

 

Renovation, log wall
Nowa konstrukcja:
 • Poszycie wewnętrzne 
 • Folia paroizolacyjna 
 • Szkielet drewniany / PAROC UNS 37z 
Istniejąca konstrukcja
 • Ściana z bali 
 • Płyta wiatroizolacyjna lub papier 
 • Szczelina wentylacyjna 
 • Zewnętrzne panele drewniane 

Jest również możliwe dodanie nowej warstwy izolacyjnej do zewnętrznej strony istniejącej ściany. 

Renovation, log wall 2
Nowa konstrukcja:
 • Zewnętrzne panele drewniane 
 • Szczelina wentylacyjna 
 • Płyta wiatroizolacyjna 
 • Szkielet drewniany / PAROC UNS 37z 

Istniejąca (stara) konstrukcja:
 • Ściana z bali 
 • Folia paroizolacyjna 
 • Poszycie wewnętrzne