Renowacja Szpitala Uniwersyteckiego Kuopio

W Finlandii funkcjonuje 5 szpitali uniwersyteckich. Szpital Uniwersytecki w Kuopio jest jednym z największych i - ze względu na prowadzone badania, szkolenia i wysoką jakość opieki klinicznej - najbardziej uznanych szpitali na arenie międzynarodowej. Szpital ten jest finansowany z podatków i oferuje opiekę zdrowotną dla ponad 840.000 pacjentów w Finlandii środkowo-wschodniej. W 2012 roku w pomieszczeniach szpitalnych przeprowadzono w sumie 22.000 operacji. Obecnie realizowany jest projekt rozbudowy szpitala i do końca roku 2015 roku część najważniejszych oddziałów placówki, w tym sale operacyjne, oddział intensywnej opieki i nadzoru medycznego oraz oddział położniczy, zostanie przeniesionych do nowego budynku.

Firma Paroc dostarczyła Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Kuopio otulinę GreyCoat do wykorzystania przy realizacji projektu. Konieczne było zredukowanie obciążenia ogniowego w podziemnych przejściach szpitala. Jako alternatywę dla PVC, w charakterze materiału izolacyjnego HVAC wybrano ogniochronny produkt GreyCoat firmy PAROC

Wykorzystane produkty:
Otulina GreyCoat firmy PAROC

Informacje o projekcie

Kategoria
  • HVAC
Rok 2013
Państwo Finlandia
Adres Puijonlaaksontie 2
Miasto i kod pocztowy 70029 KYS

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.