Konstrukcje stalowe

Przepisy budowlane wymagają, aby pewne elementy budynku posiadały określoną odporność ogniową. To, czy dany element musi mieć odporność ogniową zależy od wielkości budynku, jego przeznaczenia oraz funkcji tego elementu. .

Fire safe insulation, steel construction 1  Przy narażeniu na kontakt z ogniem, wszystkie powszechnie stosowane materiały budowlane tracą część swojej wytrzymałości mechanicznej. Mocno obciążona konstrukcja stalowa traci swój margines bezpieczeństwa projektowego w temperaturze około 550°C, niezależnie od gatunku użytej stali. Aby chronić stal konstrukcyjną w budynku, warto użyć ogniochronnych płyt PAROC. W zależności od zastosowania, można wykorzystać jedną z trzech metod ochrony przeciwpożarowej: obłożenie płytami zgodnie z kształtem profili, obudowa w formie skrzyniowej oraz ochrona pełna. 

Im większa ilość stali w narażonym na ogień obszarze, tym lepszą odporność ogniową ma ten obszar. Tempo nagrzewania się konstrukcji stalowej podczas pożaru może być opisane po prostu jako stosunek między powierzchnią narażoną na działanie ognia a polem przekroju stalowego profilu. Stosunek ten nazywany jest współczynnikiem masywności przekroju (A/ V). Wysoki współczynnik oznacza szybki wzrost temperatury stali. W praktyce oznacza to, że cienkie konstrukcje stalowe wymagają grubszej ochrony.

Należy skorzystać z tabel 1 i 2, aby znaleźć potrzebną klasę odporności ogniowej i wymaganą grubość produktu dla najpopularniejszych profili stalowych.