Nośność blachy trapezowej (falistej) bez ochrony przeciwpożarowej wynosi 15-30 minut w zależności od struktury. Blacha stalowa wygina się, ale nośność zostaje utrzymana przez pewien czas. 

Gdy na górze blachy falistej nie ma zainstalowanej żadnej izolacji, ciepło przechodzi przez metal i rozpraszane jest ku górze, a temperatura stali rośnie wolniej.

Fire, corrugated steel, deck  Kiedy blacha falista jest używana jako struktura nośna dla konstrukcji dachu, a izolacja jest zainstalowana na górze blachy falistej, temperatura metalu przyrasta bardzo szybko. Dlatego trzeba należycie uwzględnić ilość izolacji nad blachą falistą podczas projektowania grubości ochrony przeciwpożarowej, która ma być zamontowana poniżej struktury blachy falistej.