Zachowanie podczas pożaru płyty kanałowej bez dodatkowej ochrony przeciwpożarowej można zaklasyfikować w klasie REI 30 - REI 120, w zależności od typu płyty. Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa płyty kanałowej lub pełnej płyty betonowej spowalnia wzrost temperatury stali zbrojeniowej. Celem jest utrzymanie nośności od strony nacisku.

Fire, concrete deck 

Dla pełnych płyt betonowych nie ma dostępnych wyników badań. Płyta PAROC FPS 17 (o grubości 20mm) zapewnia odporność ogniową do 120 minut dla całej konstrukcji. Zainstaluj płyty przeciwpożarowe mechanicznymi elementami łączącymi – 12 na płytę. Płyty mogą być również mocowane klejem, jeśli powierzchnia chronionego materiału jest gładka, a grubość produktu chroniącego przed pożarem wynosi najwyżej 50 mm.

Ochrona przeciwpożarowa za pomocą produktu PAROC CGL

Dla płyt żelbetowych o grubości min. 100 mm, płyta PAROC CGL 20cy (60 mm) zapewnia odporność ogniową wynoszącą 240 minut.