Ściany przegród przeciwpożarowych są zazwyczaj wykonane z działowych płyt gipsowo-kartonowych. Ściany przegród przeciwpożarowych o odpowiedniej klasyfikacji ogniowej są ścianami wewnętrznymi, które zapewniają pionową izolację pożarową w strukturach, takich jak ścianki działowe. Ściany te to zazwyczaj ściany, które nie mają charakteru nośnego. Przegrody przeciwpożarowe o klasyfikacji ogniowej są przegrodami, dla których odporność ogniowa została ustalona zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi. Podobnie, reakcja na ogień odkrytych powierzchni jest również określana przez odpowiednie normy badań przeciwpożarowych. Wymóg określenia odporności ogniowej i reakcji na ogień ścian działowych jest zdefiniowany w obowiązujących przepisach budowlanych.

Ściany działowe mogą być skonstruowane w różny sposób i specyfikacja projektanta będzie zależeć od ich przeznaczenia, poziomów ognioodporności, standardów wykończeniowych i wymaganego wyglądu. Ściany działowe mogą być utworzone z różnego rodzaju materiałów arkuszowych, wspieranych przez wbudowane ramy drewniane lub metalowe, z lub bez widocznych złącz. Mogą być również wykonane za pomocą płyt kompozytowych wspieranych przez odsłonięte kratownice, lub prefabrykowane panele połączone ze sobą za pomocą podłogowych i sufitowych szyn, z ramą nośną lub bez niej.

Po pełnym rozwinięciu się pożaru, ogień zaatakuje struktury ścian działowych i spróbuje rozprzestrzeniać się poza pomieszczenie, w którym się rozpoczął. Sklasyfikowane ogniowo (ognioodporne) ściany działowe zapobiegają temu rozprzestrzenianiu się, poprzez stworzenie struktury (tj. przedziału), która nie zawali się, ani nie podda się ogniowi przez określony okres czasu. Konieczne jest określenie odporności ogniowej ściany działowej, poprzez ocenę jej zachowania w określonych warunkach temperaturowych i ciśnieniowych, które mogą mieć miejsce podczas w pełni rozwiniętego pożaru. 

W tym celu wykonuje się badania odporności ogniowej, które stosują standardową krzywą temperatury / czasu oraz rozkład ciśnienia. Odporność ogniowa tych przegród wynosi od 30 do 240 minut (lub więcej). Paroc oferuje ściany działowe o klasyfikacji EI 45, EI 60 i EI 90 zatwierdzone przez ETA.  

 

Konstrukcje drewniane

Ogień jest jednym z podstawowych zagadnień przy rozpatrywaniu zastosowania drewnianej konstrukcji ramowej. Jednakże, budynki o ramie drewnianej muszą spełniać te same przepisy przeciwpożarowe, co wszystkie inne typy konstrukcji, a zatem nie stanowią większego zagrożenia dla ich mieszkańców.

Ściany działowe na ramie drewnianej oraz podłogi na legarach drewnianych są konstruowane od bardzo dawna, jako przegrody ogniowe i ich skuteczność została udowodniona nie raz w badaniach i rzeczywistych sytuacjach pożarowych. Drewno charakteryzuje się dobrym i przewidywalnym zachowaniem w ogniu, ponieważ drewno zwęgla się w wolnym i znanym tempie około 40 mm na godzinę. Co ważniejsze, zachowuje swoją integralność strukturalną. 

Jeśli klasyfikacja ogniowa konstrukcji/budynku musi zostać zwiększona, można to zrobić przy użyciu wełny mineralnej PAROC montowanej w konstrukcjach drewnianych.

Na przykład:
Zgodnie z metodą dodawania, ściana działowa z ramą drewnianą z profili o grubości 95mm oraz płytą wiórową z obu stron o grubości 12mm daje następującą klasyfikację ogniową:

Partition wall without insulation
 
  1. Bez izolacji (pustka powietrzna) = 24.0 minutes
  2. Z izolacją z wełny szklanej grubości 95mm = 29.7 minutes
  3. Z izolacją z wełny kamiennej grubości 95 mm = 69.0 minutes