Kanały wentylacyjne transportujące powietrze pomiędzy strefami oddzielenia pożarowego powinny być zabezpieczone przed działaniem ognia. Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia wewnątrz budynku podobnego zabezpieczenia wymagają również ich przejścia przez stropy/ściany. Produkty PAROC zapewniają bezobsługową ochronę przeciwpożarową przez cały okres użytkowania instalacji.

Oprócz właściwości termicznych, produkty izolacyjne PAROC zapewniają niezawodne i bezpieczne rozwiązania ochrony przeciwpożarowej. Zmniejsza to potrzebę instalacji mechanicznego sprzętu bezpieczeństwa pożarowego, takiego jak tryskacze i klapy przeciwpożarowe.

Kanały zaizolowane przeciwpożarowo Izolacja przewodów wentylacyjnych

Rozwiązania przeciwpożarowe dla kanałów i przewodów wentylacyjnych są różne, w zależności od kraju. Zgodnie z międzynarodową normą EN ISO 1182, produkty PAROC sklasyfikowane są jako niapalne i zgodne z Euroklasą A1.

Prosimy o sprawdzenie u lokalnego przedstawiciela Paroc, czy wybrane rozwiązania są odpowiednie dla danego kraju.