Warunki korzystania ze strony i Ciasteczka

Korzystanie z witryny internetowej paroc.com regulowane jest warunkami wyszczególnionymi poniżej. Korzystanie z witryny paroc.com jest jednoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją i zobowiązaniem się do przestrzegania tych warunków. Paroc Group Oy Ab zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego też proszę dokładnie zapoznać się poniższymi warunkami przed każdorazowym korzystaniem ze stron paroc.com.

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, że prawem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z korzystania z niniejszej witryny internetowej jest prawo fińskie.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do treści niniejszej witryny, prawa do znaków handlowych oraz licencji posiada Paroc Group Oy Ab lub strony trzecie. Wszelkie prawa nie przyznane w niniejszych warunkach są zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie, dystrybuowanie, przekazywanie, modyfikowanie, przechowywanie lub przetwarzanie części lub całości informacji, czy też materiałów zawartych w niniejszej witrynie, bez uprzedniej pisemnej zgody Paroc Group Oy Ab jest zabronione. Jednakże, korzystanie, drukowanie, kopiowanie lub tymczasowe przechowywanie materiałów zawartych w niniejszej witrynie dla użytku własnego jest dozwolone. Paroc Group Oy Ab zastrzega sobie pełne prawa autorskie do materiałów, które są kopiowane, ściągane lub drukowane z witryny paroc.com. Tworzenie elektronicznych łączy do niniejszej witryny, z wyjątkiem tworzenia łącza do najwyższego poziomu strony startowej www.paroc.com, bez wcześniejszej pisemnej zgody Paroc Group Oy Ab jest zabronione. Prośby o zgodę proszę kierować pod adres paroc.communications@owenscorning.com  

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Niniejsza witryna ma na celu dostarczenie użytkownikom wyłącznie ogólnych informacji. Użytkownik korzystający z tej witryny robi to z własnej inicjatywy i odpowiedzialny jest za zgodność z miejscowymi przepisami prawnymi. Materiały oraz łącza zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty, ani też świadczenia prawnych ani innych fachowych usług. Paroc Group Oy ab nie udziela żadnych gwarancji, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w odniesieniu do informacji zamieszczonych w niniejszej witrynie, włączając gwarancje dotyczące dostępności, dokładności, terminowości, oraz kompletności niniejszej witryny czy też jej zawartości. Paroc Group Oy ab nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, wynikające z użytkowania niniejszej witryny lub jej zawartości. Jeżeli mająca zastosowanie jurysdykcja nie obejmuje określonych powyżej ograniczeń odpowiedzialności, odpowiedzialność grupy paroc ograniczona jest do maksymalnego zakresu mających zastosowanie przepisów prawnych. Ograniczenie to ma również zastosowanie w odniesieniu do witryn stron trzecich i ich zawartości, które posiadają łącza do lub z witryny paroc.com. Dlatego też proszę dokładnie przeczytać warunki korzystania z takiej witryny przed każdorazowym z niej korzystaniem.

Paroc to zarejestrowany znak handlowy Grupy Paroc. Nazwy produktów Grupy Paroc są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi przez Grupę Paroc znakami handlowymi. Pozostałe produkty oraz nazwy firm wymienione w niniejszej witrynie mogą być znakami lub nazwami handlowymi należącymi do innych podmiotów. Dostępu użytkownika do niniejszej witryny nie należy rozumieć jako przyznanie, poprzez domniemanie, estopel lub w jakikolwiek inny sposób, licencji lub prawa użytkowania znaków pojawiających się w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy Paroc lub strony trzeciej, która posiada do niego prawa.

Ciasteczka

Strona Paroc korzysta z plików cookies, aby zapewnić Użytkownikom dostęp do części funkcji oraz w celu pozyskania informacji dotyczących ruchu na stronie.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookies. Cookies „stałe” (permanent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony we własnych parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „sesyjne” (session cookies) to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do chwili wyłączenia przeglądarki.

Do czego służą pliki cookies?

Cookies „sesyjne” przesyłane są pomiędzy urządzeniem końcowym Użytkownika a serwerem Paroc w celu śledzenia informacji dotyczących ruchu Użytkownika na stronie – dzięki temu zapamiętywana zostaje np. Nazwa Użytkownika w trakcie sesji.

Strona Paroc wykorzystuje pliki cookies innych firm

Google Analytics – pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania Użytkownika ze stron internetowych Serwisu – np. które zakładki Użytkownik odwiedza najczęściej. Zbierane dane służą do analizy sposobu korzystania z Serwisu oraz do poprawy doświadczenia Użytkownika w przyszłości. Więcej informacji: Google Analytics Cookie Usage on Websites.

SiteCore® – pliki cookies, które rozpoznają powracających Użytkowników w celu zbierania informacji i opracowywania statystyk służących poprawie i lepszemu dopasowaniu treści prezentowanych na stronie. Więcej informacji: SiteCore® Privacy Policy.

ClickDimensions – pliki cookies, które służą udoskonalaniu treści oraz zapewnieniu odwiedzającym Użytkownikom wartościowego doświadczenia z naszą stroną i firmą. Zbierane dane mogą zawierać informacje identyfikujące Użytkownika o konkretnej bądź możliwej do zidentyfikowania tożsamości – imię, nazwisko, firmę, stanowisko, kompetencje, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail. Pliki cookies mogą również zbierać informacje, które nie odnoszą się do tożsamości Użytkownika – np. dane dotyczące przeglądarki, wykorzystywanego urządzenia, dane zbierane przez inne pliki cookies, znaczniki pikselowe bądź inne dane metryczne i technologiczne.

Jeśli Użytkownik wypełni formularz sieciowy, uzyskane dane zostaną przechowane w naszym systemie CRM. Historia przeglądania strony będzie również dostępna do wglądu upoważnionych pracowników Paroc w celu rozpoznania zainteresowań Użytkownika oraz usprawnienia naszej strony. W przypadku prywatnego trybu przeglądania, możesz przekazać nam informacje bez uwzględniania danych dotyczących Twojej wcześniejszej aktywności w sieci. Jeżeli nie wyrażasz zgody na pozyskanie przez nas Twoich danych osobowych, prosimy o nie wypełnianie żadnych formularzy na tej stronie.

Nasze Strony Internetowe mogą zawierać łącza do innych stron internetowych i przyciski udostępniania (w serwisach takich jak Twitter, LinkedIn lub Facebook), które nie działają na rzecz Paroc Group. Te strony internetowe, usługi lub dostawcy aplikacji mogą umieszczać na komputerach użytkowników pliki cookies stron trzecich, gromadzić dane lub zwracać się o podanie danych osobowych. Wydawcy tego rodzaju plików cookies stron trzecich stosują własne ścisłe zasady zachowania poufności informacji. W celu lepszego zrozumienia sposobów gromadzenia i wykorzystania swoich danych osobowych należy zapoznać się z zasadami zaufania poufności informacji tych stron internetowych, usług i dostawców aplikacji.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszego newslettera lub innych elektronicznych materiałów marketingowych, kliknięcie w zamieszczone w nich linki może spowodować, że zostaniesz zidentyfikowany na naszej stronie i że część Twojej historii przeglądania może być dla nas widoczna w celu określenia Twoich zainteresowań oraz lepszego dopasowania naszej strony do Twoich oczekiwań. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz w każdej chwili wycofać swoją subskrypcję z naszej listy mailingowej lub użyć prywatnego trybu przeglądania.

Jak Użytkownik może usunąć pliki cookies?

Użytkownik może zadecydować, czy akceptuje politykę cookies. Poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej, Użytkownik może uniknąć zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu. W takiej sytuacji może jednak dojść do błędów w wyświetlaniu Serwisu. Metoda blokowania plików cookies zależy od wykorzystanej przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w zakładkę „Pomoc” lub inną odpowiadającą zakładkę w swojej przeglądarce.

Newsletter

W przypadku odwoływania się do newslettera Paroc, prosimy o uwzględnienie Paroc Oy Ab jako źródło podanej informacji. Newsletter prezentuje informacje, których nie należy traktować jako wiążących porad lub rekomendacji. Oznacza to, że nie odpowiadamy za szkody wynikające z ewentualnych błędów lub pominięć, które mogłyby znaleźć się w treści newslettera. Newsletter Paroc nie powinien być powielany bez zgody wydawcy.


Copyright © Paroc Group Oy Ab. Wszelkie prawa zastrzeżone.