Kariera w Paroc

Paroc nie mógłby się dziś pochwalić pozycją lidera rynku, gdyby nie profesjonalizm i motywacja wszystkich pracowników. To nasi ludzie wprawiają w ruch maszyny, stale poszukują innowacji, tworzą nowe rozwiązania, zapewniają niezbędne wsparcie techniczne, a także stoją na straży jakości produktów oraz ich terminowych dostaw.

Tak wysokiego poziomu kompetencji i oddania nie da się utrzymać bez stałego zaangażowania pracowników w sprawy firmy. Wymaga to regularnej ewaluacji naszych silnych i słabych stron, a także podejmowania działań i inicjatyw, które tworzą pozytywną kulturę organizacji. Dajemy naszym pracownikom szansę na swobodny rozwój swojej kariery, a także udział w tworzeniu lepiej zbudowanego środowiska.

Wszystko to sprawia, że w Paroc można robić rzeczy naprawdę wielkie – ucząc się i rozwijając własne umiejętności, uczestnicząc w szerokim spektrum wymagających projektów, a także stanowiąc część międzynarodowej rodziny profesjonalistów, którzy odciskają swoje piętno na otaczającym świecie.

Pracownicy Paroc są samodzielni, odpowiadają za swoją pracę i wyniki. Dobrze wykonane zadanie nie pozostaje niezauważone, lecz wiąże się z uznaniem i stosowną nagrodą – zazwyczaj odpowiednio do ustalonych wcześniej celów. Zawieszając sobie wysoko poprzeczkę, nie tylko przyczyniamy się do osiągania przez firmę kolejnych sukcesów. W ten sposób rozwijamy też samych siebie i własne poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy. Stawiamy na innowacyjne podejście w budowaniu kompetencji i umiejętności, w oparciu o nowe zadania i osobisty plan rozwoju.

Czerpiąc inspiracje z naszych nordyckich korzeni, wartości i strategiikażdego dnia budujemy kulturę organizacji opartą na otwartej komunikacji, angażujących liderach, dążeniu do wyników oraz zrównoważonym rozwoju. Oczekujemy, że nasi pracownicy z jednej strony wezmą odpowiedzialność za własne obowiązki, a z drugiej – będą aktywnie wspierać swoich kolegów i koleżanki z zespołu, realizując wspólne cele oraz dzieląc przyjazne, pełne szacunku, praktyczne podejście.

Zgodnie z badaniem ankietowym przeprowadzonym w 2017, 79% naszych pracowników poleciłoby Paroc jako potencjalnego pracodawcę. Wynik ten, choć jeszcze nie idealny, stanowi doskonałą podstawę dla dalszego rozwoju firmy na tej płaszczyźnie. Naszym celem jest tworzenie nowych ścieżek kariery, świetnego środowiska pracy oraz poczucia, że każdy z nas odgrywa kluczową rolę w tworzeniu lepiej zbudowanego środowiska.