Kodeks Postępowania

Paroc Group Code of Conduct

Poprzez definiowanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych, Kodeks Postępowania oraz pokrewne polityki dotyczące etyki w biznesie wskazują wszystkim Pracownikom Paroc drogę, jaką należy podążać w kontaktach z interesariuszami firmy, począwszy od pozyskania surowych materiałów, aż po dostarczenie Klientom naszych produktów i usług, niezależnie od kraju, w którym działamy. Nasza firma może poszczycić się wysoką kulturą, u podstaw której leży etyka, odpowiedzialność oraz jasne wytyczne określające dobre praktyki w biznesie.

Firmowy Kodeks Postępowania zawiera nieodzowne wymagania w takich obszarach, jak transparentność, sprawiedliwość, uczciwość, a także zgodność z przepisami prawa i ochrony środowiska oraz prawami człowieka. Podobnego zaangażowania w etyczne prowadzenie biznesu oczekujemy od naszych dostawców i partnerów handlowych.

Zgłaszanie wątpliwości natury etycznej

Począwszy od lutego 2018 r. Paroc stanowi część koncernu Owens Corning. Jeżeli podczas pracy w Paroc zetknąłeś się z możliwym naruszeniem zasad etyki, prosimy o kontakt z Infolinią Postępowania w Biznesie Owens Corning. Pamiętaj, że aby rozważyć Twoje zgłoszenie w sposób profesjonalny, pod uwagę wzięte zostaną prawa wszystkich zainteresowanych stron.