Najnowsza aktualizacja programu PAROC Calculus

24 kwi 2018

Najnowsza aktualizacja programu PAROC Calculus w wersji online jest już dostępna! Dzięki dodatkowym funkcjom oraz uproszczonemu interfejsowi użytkownika, aplikacja umożliwia wygodne i sprawne wykonywanie obliczeń praktycznie na każdym urządzeniu.

PAROC® Calculus to program służący do obliczania wymiarów oraz parametrów izolacji technicznych dla systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz instalacji przemysłowych. Zakres zastosowań aplikacji obejmuje powierzchnie płaskie, rurociągi, kanały wentylacyjne, a także zbiorniki powszechnie wykorzystywane w procesach przemysłowych. Zaktualizowane oprogramowanie umożliwia m.in. obliczanie strat cieplnych zarówno z izolowanych, jak też niezaizolowanych zaworów i kołnierzy, które zwykle odpowiadają za znaczne ubytki energetyczne. W ramach kalkulacji można także wziąć pod uwagę straty ciepła wynikające z mostków termicznych, jakie tworzą się w obrębie rurociągów oraz ciągów podwieszanych. 

Program PAROC® Calculus umożliwia zaprojektowanie energooszczędnych oraz ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań izolacyjnych dla zróżnicowanych zastosowań w systemach HVAC i instalacjach przemysłowych wykorzystujących produkty Paroc.

PAROC® Calculus w skrócie:
• posiada prosty w użyciu interfejs,
• działa na komputerach, tabletach, telefonach komórkowych,
• umożliwia obliczenia strat ciepła, temperatury powierzchni, spadku temperatury oraz punktu rosy w rurach, ciągach wentylacyjnych, zbiornikach przemysłowych, zaworach i kołnierzach,
• zapewnia łatwe wprowadzanie średnic rur i wymiarów ciągów za sprawą gotowych rozwiązań,
• pozwala obliczyć mostki termiczne w obrębie rur i ciągów podwieszanych,
• umożliwia wydruk obliczeń w formacie pdf,
• wszystkich obliczeń dokonuje w oparciu o równania opisane w standardzie EN ISO 12241.

Link do wersji online PAROC Calculus