Fasady murowane / ceglane

  • 200mm – Konstrukcyjna, betonowa ściana nośna
  • 180 - 220mm - Izolacja termiczna:
    • Jednowarstwowe rozwiązanie izolacyjne: PAROC Cortex One b lub PAROC WAS 50(tb)
    • Dwuwarstwowe rozwiązanie izolacyjne: PAROC Solid/PAROC Ultra + PAROC Cortex b lub PAROC WAS 25(tb)
  • 40mm - Szczelina wentylacyjna ≥ 30mm dla wysokości 1-2 pięter, ≥ 35 - 50mm dla budynków o wysokości >2 pięter
  • 120mm - Elewacja ceglana, przymocowana do konstrukcji nośnej za pomocą kotew stalowych.

Klasyfikacja ogniowa do projektowania - R30/R60 (w razie potrzeby)

Izolacyjność akustyczna - Rw 60  dB / Rw + C 58 dB / Rw + Ctr  52 dB

Elewacja ceglana może być stosowana z szeroką gamą konstrukcji nośnych. W przeciwieństwie do innych wentylowanych konstrukcji elewacyjnych, wymiarowanie szczeliny wentylacyjnej / otworów w elewacji ceglanej opiera się głównie na wysokim stopniu absorbowania  wilgoci  przez elewacje ceglane i jej wpływie na inne elementy konstrukcyjne. Ponieważ większość materiałów elewacyjnych jest raczej cienka, mają one tendencję do szybkiego wysychania. Gruba i porowata ceglana fasada może natomiast pochłaniać dużo wilgoci w zmiennych warunkach pogodowych. Duży ładunek wilgoci okładziny elewacyjnej zwiększa czas schnięcia i poziom wilgoci w szczelinie wentylacyjnej. Dlatego ważne jest, aby podczas projektowania otworów wentylacyjnych w ceglanej fasadzie zwracać uwagę, na zapewnienie utrzymania odpowiednio wysokiego stopnia przepływu powietrza oraz wilgotności konstrukcji na bezpiecznym poziomie.

Tabele z wymiarami szczelin wentylacyjnych i otworów można znaleźć tutaj.


Ściany masywne (beton, kamień):

Warstwa termoizolacyjna jest instalowana na zewnętrznej powierzchni masywnej ściany nośnej. Izolacja termiczna może być wykonana za pomocą jedno- lub dwuwarstwowego rozwiązania izolacyjnego. W rozwiązaniu dwuwarstwowym najpierw montowana jest grubsza, miękka warstwa izolacyjna (np. PAROC Solid) na konstrukcji ściany nośnej, na wierzchu której instalowana jest cieńsza izolacja chroniąca przed wiatrem (np. PAROC Cortex) – połączenia warstw izolacyjnych powinny zachodzić na siebie. W jednowarstwowym rozwiązaniu izolacyjnym izolację termiczną oraz wymaganą ochronę przed wiatrem zapewnia jedna,  gruba warstwa izolacji przeciwwiatrowej (np. PAROC Cortex One/PAROC WAS 50(tb)). W miejscach łączenia się płyt izolacyjnych mogą być dodatkowo klejone specjalne taśmy Paroc aby zwiększyć szczelność konstrukcji.

 

Elewacja ceglana jest podparta do nośnej konstrukcji ściany stalowymi kotwami, przechodzącymi przez warstwę izolacyjną . Przy obliczaniu wartości U należy wziąć pod uwagę ewentualny wpływ mostków termicznych, spowodowanych przez kotwy stalowe.

 

Na podstawie badań VTT i ich wyników zaleca się unikanie wysokich, bezokiennych konstrukcji elewacyjnych pokrytych cegłą, ponieważ zapewnienie odpowiedniej wentylacji może być trudne. Wykorzystanie detali otworów okiennych jako części otworu wentylacyjnego znacznie poprawi wentylację elewacji ceglanej. Cieńsze cegły elewacyjne lub wodoodporna obróbka ich powierzchni poprawiają warunki wilgotnościowe konstrukcji ceglanej.

 

Wartości U dla różnych grubości izolacji:

 

1-warstwowe rozwiązanie izolacyjne:

 Grubość izolacji  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm mm 
 PAROC WAS 50(tb)  150   180    200    220  
 PAROC Cortex One(b)    150    180    200    220
 Wartość U, W/m2K  0,21  0,20  0,18  0,17  0,16  0,16  0,15  0,14

 2-warstwowe rozwiązanie izolacyjne:

 Grubość izolacji  mm mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm 
 PAROC Cortex b / WAS 25(tb)  30 30  30  30  30  30  30  30 
 PAROC Solid  100    150    180    200  
 PAROC Ultra    100   150    180    200 
 Wartość U, W/m2K  0,25  0,24  0,19 0,18  0,16   0,15 0,15  0,14 

Parametry obliczeniowe (zgodnie z EN 6946):

Ściana nośna z betonu 200mm λU = 1,7 W/mK, d = 200 mm R = 0,120 m2K/W

PAROC Cortex One(b)   λU = 0.033 W/mK   

PAROC WAS 50(tb)       λU = 0.034 W/mK

PAROC Ultra                  λU = 0.035 W/mK

PAROC Cortex               λU = 0.033 W/mK

PAROC WAS 25(tb)     λU = 0.033 W/mK

 

Opory powierzchniowe wewnętrzne i zewnętrzne: Rsi + Rse = 0,26 m2K/W

Korekty współczynnika przenikania ciepła stosowane w obliczeniach: 

  • ΔUf = Korekta dla elementów złącznych mechanicznych. Kotwy stalowe Ø 4mm,4 - 6 psc/m2, λU = 17 W/mK (<3%, brak)
  • ΔUg = Korekta dla porowatości powietrznych = ΔU'': Poziom 0